Książka „Rzadkie ptaki Polski” w przedsprzedaży

Rzadkie ptaki Polski
Tadeusz Stawarczyk, Tomasz Cofta, Zbigniew Kajzer, Jan Lontkowski, Arkadiusz Sikora

twarda okładka

Książka „Rzadkie ptaki Polski” podsumowuje wszystkie dane o występowaniu rzadkich gatunków ptaków w Polsce, w tym cały okres działalności Komisji Faunistycznej czyli lata 1972-2015, z uwzględnieniem najciekawszych obserwacji z roku 2016.  Zawiera analizę ok. 15 tysięcy zaakceptowanych obserwacji rzadkich gatunków. Łącznie książka omawia 252 gatunki, w tym 241 z kat. A i C oraz 11 z kat. D

Twarda oprawa, 512 stron, 215 fotografii ptaków.

Rozdziały wstępne:

 • Podsumowanie występowania w kraju gatunków zalatujących z południa, północy, wschodu i zachodu, a także gatunków nearktycznych.
 • Zestawienie występowania gatunków rzadkich w poszczególnych województwach.
 • Zestawienie chronologii pierwszych stwierdzeń gatunków w kraju.
 • Omówienie przyczyn zalatywania rzadkich ptaków.
 • Występowanie rzadkich gatunków lęgowych – najnowsze oceny liczebności, trendy.

Przegląd gatunków:

 • Zasięg geograficzny
 • Status krajowy
 • Rozmieszczenie obserwacji
 • Fenologia (w tym występowanie w cyklu rocznym i wieloletnim)
 • Struktura wiekowa
 • Stadność
 • Siedliska występowania

Fotografie:
Książka zawiera 215 fotografii rzadkich ptaków będących dokumentacją obserwacji dokonanych wyłącznie w Polsce. Pozyskano także zdjęcia okazów rzadkich ptaków zdeponowanych w zbiorach krajowych i zagranicznych muzeów, które w większości przypadków nie były nigdy wcześniej publikowane.

Rewizje:
Zebrano i uporządkowano wszystkie rewizje dokonane w ciągu całego okresu działalności Komisji Faunistycznej.

Dodaj komentarz